Sunday, 13 May 2012

SUSUNAN KERTAS KERJA & DOKUMEN PERSEDIAAN INSTITUSI PENDIDIKAN SWASTA TADIKA             DOKUMEN Iringan dalam Kertas Kerja:
1. Gambar Premis dari sudut hadapan dan tepi (Tadika )
2. Surat SSM (ROB) – Pengesahan Carian Nama IPS (Booking NamaTadika)
3. Permit Guru Besar ( 3 tahun ) / Sijil Guru Besar (Pesara Guru / Bekas Guru)
4. Salinan Kad Penganalan semua nama yang tersenarai dalam kertas kerja
dan Sijil Akademik /Profesional
5. Surat Perjanjian Sewaan Premis / Sale Purchase Agreement (Milik Sendiri)
6. CFO Premis / Cukai Tahunan Premis ( 5 salinan dikepilkan )
7. Pelan Lokasi ke premis (lukisan computer) ( 5 salinan dikepilkan )
8. Pelan Lantai dengan ukuran dalam kiraan kaki ( 5 salinan dikepilkan )
( 5 set salinan dokumen di atas tidak dibinding/ dimasukkandalam kertas kerja)
9. Surat Perjanjian Franchais ( jika terlibat)

No comments:

Post a Comment