Tuesday, 15 May 2012

Peraturan Di Taska

Di TASKA, ada beberapa perkara yang perlu diingat oleh Pengusaha TASKA dalam menyediakan senarai peraturan di premis mereka. Antaranyaadalah:
 1. Larangan memakai/membawa barangan berharga di TASKA.
 2. Pemakaian pakaian pijama sewaktu sampai di TASKA tidak dibenarkan. Kanak-kanak harus tiba di TASKA dengan pakaian yang bersih.
 3. Larangan kanak-kanak yang mengalami penyakit berjangkit berada di TASKA sehinggalah mendapat pengesahan dari pegawai perubatan bertauliah yang penyakitnya benar-benar telah pulih sepenuhnya.
 4. Larangan membawa keluar kanak-kanak dari TASKA diwaktu operasi TASKA oleh ibu bapa/penjaga tanpa kebenaran Penyelia/Pengusaha TASKA. Hanya ibu bapa/penjaga yang berdaftar sahaja dibenarkan. Jika ibu bapa/penjaga ingin meminta bantuan orang lain yang tidak berdaftar untuk mengambil kanak-kanak, kebenaran bertulis diperlukan.
 5. Larangan berada di sekitar TASKA sewaktu TASKA beroperasi. Ibu bapa tidak dibenarkan menggunakan bangunan TASKA selepas waktu operasinya.
 6. Ibu bapa perlu maklumkan kepada Penyelia/Pengusaha jika kanak-kanak tidak dapat hadir sebelum waktu tertentu.
 7. Ibu bapa/penjaga perlu memberi notis dalam jangkamasa tertentu jika mahu menamatkan perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
 8. Larangan merokok dan meludah atau sesuatu perbuatan yang mengganggu ketenteraman dan kebersihan di sekitar TASKA.
 9. Ibu bapa/penjaga perlu tinggalkan pesanan penting secara bertulis seperti jenis serta dos ubatan kepada Penyelia/Pengusaha.
 10. Larangan memasuki kawasan dalam dan dapur TASKA tanpa kebenaran Penyelia/Pengusaha.
 11. Larangan penggunaan telefon bimbit di TASKA atau "disenyapkan".
 12. Penggunaan lampin pakai buang(jika perlu).
 13. Ibu bapa/penjaga membawa makanan dari luar TASKA. Nyatakan syarat yang perlu dipatuhi.
 14. Sumbangan/bayaran tambahan dari ibu bapa/penjaga jika perlu dan nyatakan untuk tujuan apa.
 15. Mengenai rekod kedatangan atau anda gunakan sistem "punch-card"(jika perlu).
 16. Ibu bapa/penjaga perlu maklumkan sebarangan perubahan maklumat peribadi, contohnya alamat dan nombor telefon atau status ibu bapa(bagi yang telah perpisah dan hak penjagaan).
 17. Rujukan maklumat mengenai yuran pendaftaran, caj bulanan, caj harian dan caj lebih masa.

No comments:

Post a Comment