Sunday, 13 May 2012

Proses Pendaftaran Taska

Bagi anda yang berminat untuk memulakan Perniagaan Taska, boleh dapatkan borang permohonan pendaftaran bersama Buku Garis Panduan Taska daripada Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah anda yang berharga RM10.

Dibawah ini saya kongsikan bersama anda senarai dokumen yang diperlukan dalam proses untuk Pendaftaran Taska :-

 1. Salinan lesen perniagaan dari SSM (ROB/ROC) yang diakui sah.
 2. Surat sokongan dari Jabatan Perancang Bandar seperti MPKJ/MPSJ/MBSA (salinan diakui sah)
 3. Surat sokongan dari Jabatan Kesihatan MBPJ/MPSJ/MBSA (salinan diakui sah)
 4. Surat sokongan Jabatan Bomba dan Penyelamat seperti JBP Kajang/Bangi (salinan diakui sah)
 5. Borang Jadual 11 seperti yang saya nyatakan pada permulaan catatan ini.
 6. Jadual Aktiviti. Jadual adalah mengikut Perkembangan Menyeluruh untuk seminggu terbahagi kepada dua kumpulan umur. (i) 0-2 tahun (ii) 2-4 tahun
 7. Jadual Menu yang seimbang. Jadual menu untuk sebulan terbahagi kepada dua kumpulan umur juga. (i) 0-2 tahun (ii) 2-4 tahun
 8. Pelan lantai. Pelan asal yang menggambarkan sudut-sudut aktiviti dan lain-lain bahagian. Kiraan adalah dalam meter persegi.
 9. Penglibatan ibu bapa. Untuk program tahun terkini dan perancangan tahun hadapan. Ianya haruslah mengandungi tarikh, nama program dan jumlah kehadiran ibu bapa.
 10. Senarai kanak-kanak yang mengandungi nama, umur dan jantina.
 11. Senarai kakitangan yang mengandungi nama, umur, kelayakan dan salinan kad pengenalan yang diakui sah.
 12. Sijil Kursua Asas Asuhan Kanak-Kanak dan sijil-sijil berkaitan termasuk bagi Pengusaha, Penyelia dan Pengasuh (salinan diakui sah)
 13. Wang Pos/Cek (RM50.00), atas nama Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Bayaran ini disediakan setelah dokumen telah disemak dan disahkan lengkap oleh Pegawai TASKA.
 14. Pelan lokasi. Pelan dari jalan utama bagi memudahkan pihak JKM mengesan lokasi TASKA.
 15. Peraturan Taska yang disediakan oleh Pengusaha termasuk senarai harga yuran kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment